top of page

• na výstavě je povolena pouze kapacita do 300 osob na jeden časový slot

• na výstavě je povoleno pořizovat fotografie v určitých galeriích

• zákaz vjezdu s kočárkem - využijte prosím vlastní nosítko, Váš kočárek Vám zdarma uložíme do šatny

• zákaz vnášet bundy, kabáty, pláště, deštníky, brašny, batohy - k dispozici šatna zdarma

• zákaz vnášet tašky a rozměrná zavazadla - k dispozici šatna zdarma

• zákaz konzumovat jídlo a nápoje

• zákaz dotýkat se vystavených exponátů, stojanů nebo vitrín

• zákaz telefonovat a nahlas se projevovat

• zákaz vstupu se zbraní, ostrými předměty a skleněnými nádobami

• zákaz být pod vlivem alkoholu nebo omamných látek

• zákaz kouření

• zákaz vstupu se zvířaty

• falšování vstupenky je trestné

• po načtení nebo odtržení vstupenky dále tuto vstupenku není možné použít nebo vrátit.​

• při vstupu může být návštěvník podroben bezpečnostní kontrole

• děti do 14 let pouze v doprovodu dospělé osoby

• sleva senior - starší 65 let - platí v den dosažení 65 roku

• sleva student - s platným studentským průkazem do 26 let

• výstava je vhodná a přizpůsobena vozíčkářům

• z bezpečnostních důvodů může být omezen počet vozíčkářů

• uchovávejte svoji vstupenku na bezpečném místě

• každá vstupenka je vybavena čárovým kódem a kontrolním ústřižkem, který bude po předložení při vstupu na místo konání akce zkontrolovaný čtecím zařízením nebo bude odtržen zodpovědným pracovníkem 

• v případě poškození, zničení, ztráty nebo krádeže nebude vstupenka nahrazená novou a nebude poskytnutá jiná kompenzace

• pořadatel nezodpovídá za žádné problémy a škody způsobené neoprávněným kopírováním této vstupenky

• v případě zrušení akce je třeba uplatnit nárok na vrácení vstupného na místě, kde byla vstupenka zakoupena

• náhrada zvláštních nákladů (např. hotel, náklady na dopravu) se neposkytuje

• majitel této vstupenky dává souhlas s tím, že fotografie, filmy nebo videozáznamy z prostor výstavy s jeho osobou mohou být použity pořadatelem výstavy, a to bez peněžní náhrady

• zaplacené vstupné a servisní poplatky se nevracejí, vstupenka se nevyměňuje

• v případě nevolnosti během návštěvy výstavy neváhejte oslovit personál, je připraven vám pomoci

PRAVIDLA VÝSTAVY

bottom of page